dlamaturzysty.info

Kierunek Dziennikarstwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
Dodatkowe informacje o kierunku Dziennikarstwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:dziennikarskie, informacyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Przykłady zawodów

Reporter radiowy / telewizyjny / prasowy
Przygotowuje reportaże radiowe, telewizyjne lub prasowe; wybiera temat reportażu i przeprowadza kwerendę źródłową oraz zbiera informacje od różnych osób mających związek z tematem reportażu; prezentuje na antenie radia lub telewizji, w prasie lub na portalach internetowych przygotowane reportaże.
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty
Polityka Prywatności