dlamaturzysty.info

Biologia (nauczycielska)

Kryteria przyjęć
na kierunku Biologia:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Dodatkowe informacje o kierunku Biologia (nauczycielska)

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:biologiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności