dlamaturzysty.info

Język francuski stosowany

Kryteria przyjęć
na kierunku Filologia romańska:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Dodatkowe informacje o kierunku Język francuski stosowany

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:językowe
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Język francuski stosowany UP KEN
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty
Polityka Prywatności