aplikacja Matura google play app store

Antropologia historyczna

Kryteria przyjęć
na kierunku Historia:
przedmioty
1 spośród:język polski
historia
Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady:
 • poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt.
Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.
Dodatkowe informacje o kierunku Antropologia historyczna
  Kontynuacja studiów
  opis na stronie studiamagisterskie.info:
  II stopnia - Antropologia historyczna UP KEN
  Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty
  Polityka Prywatności