dlamaturzysty.info

Administracja systemami informatycznymi

Kryteria przyjęć
na kierunku Informatyka:
przedmioty
1 spośród:matematyka
informatyka
Dodatkowe informacje o kierunku Administracja systemami informatycznymi

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Administracja systemami informatycznymi UP KEN
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty
Polityka Prywatności