aplikacja Matura google play app store

Bezpieczeństwo technologii informacyjnych

Kryteria przyjęć
na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa:
przedmioty
matematyka
fizyka
1 spośród:chemia
informatyka
Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady:
  • poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
  • poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt.
Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.
Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo technologii informacyjnych

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności