aplikacja Matura google play app store

Kierunek Filologia angielska

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język angielski (pr)
Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady:
  • poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
  • poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt.
Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.
Dodatkowe informacje o kierunku Filologia angielska

Opis kierunku

Język wykładowy:polski, angielski
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Zakres (ścieżki, specjalności):
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Filologia angielska UP KEN
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty
Polityka Prywatności