aplikacja Matura google play app store

Historia i wiedza o społeczeństwie

Kryteria przyjęć
na kierunku Historia:
przedmioty
1 spośród:język polski
historia
Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady:
  • poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
  • poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt.
Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.
Dodatkowe informacje o kierunku Historia i wiedza o społeczeństwie
    Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty
    Polityka Prywatności