aplikacja Matura google play app store

Pedagogika resocjalizacyjna

Kryteria przyjęć
na kierunku Pedagogika specjalna:
przedmioty
język polski
Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady:
  • poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
  • poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt.
Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.
Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika resocjalizacyjna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty
Polityka Prywatności