dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Gospodarka przestrzenna

przedmioty
język angielski
język polski
matematyka
1 spośród:geografia
historia
wiedza o społeczeństwie

Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego „nowa matura”

Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady:

  • poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
  • poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt

Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności