Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
kryteria przyjęć - lista kierunków UP KEN »
prezentacja UP KEN »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Ochrona środowiska

przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie

Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego „nowa matura”

Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady:

  • poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
  • poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt

Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.

Kandydatom, którzy zdawali maturę dwujęzyczną, ubiegającym się o przyjęcie na studia – kierunek filologia specjalność: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia hiszpańska, filologia włoska komisje rekrutacyjne przeliczą wyniki matur, by były porównywalne do matury zdawanej na poziomie rozszerzonym:

  1.   gdy maturzysta uzyska z matury wynik niższy niż 80% pkt zastosowany zostanie przelicznik 1,25,
  2.   gdy maturzysta uzyska z matury wynik co najmniej 80% pkt, otrzyma 100% pkt.

Otrzymany wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 1,5.

https://www.up.krakow.pl/kandydat/studia-i-stopnia/zasady-przeliczania-wynikow-egzaminu-maturalnego

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności