aplikacja Matura google play app store

Kierunek Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
historia
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady:
  • poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
  • poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt.
Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.
Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi - UKEN, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201720
rok 201833
rok 201931
rok 202031
rok 202122
rok 202228
Liczba absolwentów
UKEN, Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi - UKEN, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201795,0%
absolwenci z roku 201884,8%
absolwenci z roku 201983,9%
absolwenci z roku 202087,1%
absolwenci z roku 2021100,0%
absolwenci z roku 202282,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UKEN, Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi - UKEN, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201790,0%65,0%
absolwenci z roku 201878,8%63,6%
absolwenci z roku 201983,9%61,3%
absolwenci z roku 202087,1%58,1%
absolwenci z roku 2021100,0%81,8%
absolwenci z roku 202271,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UKEN, Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi - UKEN, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,1%5,1%1,6%0,3%1,1%3,0%
w II roku1,2%4,3%2,7%0,5%0,0%
w III roku4,6%6,3%7,3%3,0%
w IV roku1,7%5,1%1,6%
w V roku0,4%4,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UKEN, Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UKEN, Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi - UKEN, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,381,320,260,060,200,53
w II roku0,190,810,450,110,00
w III roku0,951,231,220,79
w IV roku0,360,830,24
w V roku0,080,92
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UKEN, Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UKEN, Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi - UKEN, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201715,1121,83
absolwenci z roku 201821,2425,76
absolwenci z roku 201912,5714,63
absolwenci z roku 20208,149,57
absolwenci z roku 202116,0019,07
absolwenci z roku 20223,655,15
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UKEN, Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UKEN, Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi - UKEN, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201755,0%25,0%0,0%
abs. z roku 201836,4%27,3%0,0%
abs. z roku 201967,7%54,8%0,0%
abs. z roku 202067,7%64,5%0,0%
abs. z roku 202131,8%18,2%0,0%
abs. z roku 202257,1%39,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UKEN, Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UKEN, Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi - UKEN, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca15,8%26,3%51,1%43,5%12,5%40,8%
umowa o pracę9,2%18,9%40,1%39,2%8,0%27,4%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UKEN, Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UKEN, Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi - UKEN, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku986 zł1 913 zł2 112 zł2 206 zł2 375 zł2 390 zł
w II roku2 024 zł2 239 zł3 121 zł3 579 zł3 001 zł
w III roku2 792 zł2 423 zł4 265 zł4 486 zł
w IV roku3 120 zł3 313 zł5 166 zł
w V roku3 632 zł4 093 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UKEN, Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UKEN, Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi - UKEN, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 187 zł2 521 zł2 776 zł2 233 zł2 392 zł2 752 zł
w II roku2 273 zł2 836 zł3 323 zł3 530 zł3 413 zł
w III roku2 986 zł2 699 zł4 309 zł4 485 zł
w IV roku3 225 zł3 353 zł5 749 zł
w V roku3 764 zł4 170 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UKEN, Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UKEN, Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi - UKEN, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,220,400,390,410,420,36
w II roku0,440,460,560,580,50
w III roku0,550,440,720,64
w IV roku0,540,560,78
w V roku0,590,64
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UKEN, Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UKEN, Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
KANCELARIA UCZELNI
tel. 12 662 60 14
REKRUTACJA
tel. 12 662 60 93
e-mail: rekrutacja@uken.krakow.pl
Informator dla kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie 2024/2025
   Screenshot_66.jpg
Polityka Prywatności