aplikacja Matura google play app store

Kierunek Cyberbezpieczeństwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
informatyka
Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady:
  • poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
  • poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt.
Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.
Dodatkowe informacje o kierunku Cyberbezpieczeństwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty
Polityka Prywatności