dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Filologia angielska

przedmioty
język angielski

Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego „nowa matura”

Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady:

  • poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
  • poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt

Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.

Kandydatom, którzy zdawali maturę dwujęzyczną, ubiegającym się o przyjęcie na studia – kierunek filologia specjalność: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia hiszpańska, filologia włoska komisje rekrutacyjne przeliczą wyniki matur, by były porównywalne do matury zdawanej na poziomie rozszerzonym:

  1.   gdy maturzysta uzyska z matury wynik niższy niż 80% pkt zastosowany zostanie przelicznik 1,25,
  2.   gdy maturzysta uzyska z matury wynik co najmniej 80% pkt, otrzyma 100% pkt.

Otrzymany wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 1,5.

https://www.up.krakow.pl/kandydat/studia-i-stopnia/zasady-przeliczania-wynikow-egzaminu-maturalnego

Dodatkowe informacje:

Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności