Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
kryteria przyjęć - lista kierunków APS »
prezentacja APS »

Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturową
Kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika

przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie

Przelicznik dla każdego przedmiotu:

1% poziom podstawowy = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty
1% poziom rozszerzony = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty

przedmioty obowiązkowe: j. polski i j. obcy

przedmioty do wyboru: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe informacje:

Opis kierunku na stronie uczelni: http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/pedagogika/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności