dlamaturzysty.info

Kierunek Pedagogika zdolności i informatyki

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Dodatkowo na edukację artystyczną punktacja z autoprezentacji kandydata, w skład której wchodzą:
a) zestaw reprodukcji prac kandydata reprezentujący obszar zainteresowań artystycznych kandydata oraz
b) krótka ankieta, składane w formie elektronicznej

a) Zestaw przedstawiony do oceny powinien składać się z przynajmniej 10 reprodukcji prac z dowolnej dziedziny artystycznej, wykonane w wybranej technice. Mogą być to rysunki z natury, prace malarskie, fotografie, małe formy rzeźbiarskie i inne zapisane w formacie jpg lub png. Jeśli są to przykłady prac filmowych prosimy o zamieszczenie w ankiecie linków do platformy np. YouTube lub Vimeo.

b) Ankieta, w której prosimy odpowiedzieć na następujące pytania:
1) Napisz proszę, dlaczego chcesz zdawać na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (500-1000 znaków);
2) Podaj nazwę szkoły średniej, miejscowość, profil klasy którą ukończyłaś/eś;
3) Jaką wystawę ostatnio widziałaś/eś i dlaczego ją zapamiętałaś/eś?;
4) Jakie dzieło zrobiło na tobie szczególne wrażenie i dlaczego?;
5) Jaki jest twój ulubiony film i dlaczego?;
6) Która książka jest dla ciebie szczególnie ważna i dlaczego?;
7) Inne informacje, którymi chciałabyś / chciałbyś się podzielić (np. zainteresowania, wolontariat, linki do filmów).

Przedmioty i przelicznik

wskaźnik przeliczeniowy dla wyników z egzaminu maturalnego z matematyki zdawanego na poziomie podstawowym wynosi:
1% = 2 punkty rekrutacyjne,
zaś dla pozostałych przedmiotów:
1% = 1 punkt rekrutacyjny.

Przedmioty maturalne
w wymiarze rozszerzonym, będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego, uzyskują dodatkowy wskaźnik przeliczeniowy. W takim przypadku wskaźnik dla matematyki wynosi:
1% = 4 punkty rekrutacyjne,
zaś dla pozostałych przedmiotów:
1% = 2 punkty rekrutacyjne.

przedmioty obowiązkowe: j. polski i j. obcy
przedmioty do wyboru: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.aps.edu.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika zdolności i informatyki

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:pedagogiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Pedagogika zdolności i informatyki APS
Polityka Prywatności