aplikacja Matura google play app store

Kierunek Logistyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
irk.uph.edu.pl/pl
Dodatkowe informacje o kierunku Logistyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2023-02-09
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Logistyka UWS

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw logistyki
Specjalista do spraw logistyki planuje, koordynuje i optymalizuje procesy logistyczne.
Specjalista do spraw logistyki zajmuje się obsługą procesów logistycznych w organizacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za koordynowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji. Do jej obowiązków należy również zarządzanie środkami technicznymi wykorzystywanymi w procesach logistycznych. Wykonywanie tego zawodu wiąże się ze współpracą z dostawcami/odbiorcami przedsiębiorstwa, a także z przewoźnikami i spedytorami. Do zadań specjalisty do spraw logistyki należy monitorowanie i analizowanie wskaźników, parametrów oraz ocena ryzyka w łańcuchu dostaw. Na podstawie wyników analiz pracownik podejmuje decyzje mające wpływ na procesy logistyczne. Nieodzownym elementem jego pracy jest zapewnienie odpowiedniej, jakości procesów (np. terminowości) przy możliwie najniższych kosztach logistycznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Logistyka - UWS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014152
rok 2015142
rok 2016115
rok 2017114
rok 201885
rok 201994
rok 202099
rok 2021118
rok 2022123
Liczba absolwentów
UWS, Logistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Logistyka - UWS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201571,9%
absolwenci z roku 201669,6%
absolwenci z roku 201766,6%
absolwenci z roku 201856,4%
absolwenci z roku 201959,6%
absolwenci z roku 202056,6%
absolwenci z roku 202157,6%
absolwenci z roku 202260,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWS, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Logistyka - UWS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201569,0%56,3%
absolwenci z roku 201667,8%54,8%
absolwenci z roku 201764,0%52,6%
absolwenci z roku 201851,8%41,2%
absolwenci z roku 201960,6%45,8%
absolwenci z roku 202050,6%41,4%
absolwenci z roku 202156,8%45,8%
absolwenci z roku 202259,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWS, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - UWS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku9,5%6,6%4,1%4,9%4,8%5,5%4,7%3,3%3,2%
w II roku4,0%4,8%2,5%2,3%2,4%4,6%3,3%1,3%
w III roku10,2%10,5%6,3%8,5%6,4%4,3%4,4%
w IV roku7,1%7,4%7,5%8,6%8,7%6,2%
w V roku4,5%5,9%6,5%3,0%5,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWS, Logistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWS, Logistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - UWS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,910,750,530,680,911,110,790,540,65
w II roku0,440,680,360,310,450,840,590,23
w III roku1,351,711,071,561,180,790,78
w IV roku1,181,321,311,671,601,05
w V roku0,850,971,000,491,15
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWS, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWS, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Logistyka - UWS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201412,8116,37
absolwenci z roku 201512,3616,05
absolwenci z roku 201610,8714,42
absolwenci z roku 201712,2615,05
absolwenci z roku 20188,8210,21
absolwenci z roku 20197,9910,01
absolwenci z roku 20203,846,96
absolwenci z roku 20217,378,21
absolwenci z roku 20222,382,59
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWS, Logistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWS, Logistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - UWS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201455,9%48,0%2,6%
abs. z roku 201554,3%49,3%1,4%
abs. z roku 201658,3%50,4%4,4%
abs. z roku 201759,6%45,6%6,1%
abs. z roku 201869,4%67,1%1,2%
abs. z roku 201968,1%60,6%4,3%
abs. z roku 202078,8%65,6%9,1%
abs. z roku 202158,5%50,8%5,1%
abs. z roku 202278,1%68,3%6,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWS, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWS, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWS, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Logistyka - UWS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca39,9%40,2%48,6%44,3%58,5%53,6%66,2%48,8%62,7%
umowa o pracę33,5%35,9%40,8%36,1%55,5%49,0%56,6%42,1%53,8%
samo­zatrudnienie1,6%0,9%3,4%4,5%1,2%2,1%7,9%2,8%4,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWS, Logistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWS, Logistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWS, Logistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - UWS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 501 zł1 881 zł2 005 zł2 315 zł2 673 zł2 983 zł3 159 zł3 299 zł3 827 zł
w II roku1 789 zł2 487 zł2 718 zł2 888 zł3 245 zł3 229 zł3 804 zł3 799 zł
w III roku2 372 zł2 761 zł3 328 zł2 995 zł3 408 zł4 017 zł4 543 zł
w IV roku3 058 zł3 486 zł3 926 zł3 498 zł3 882 zł4 900 zł
w V roku3 445 zł3 931 zł4 284 zł4 123 zł4 619 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWS, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UWS, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - UWS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 615 zł2 111 zł2 273 zł2 415 zł2 663 zł3 237 zł3 275 zł3 494 zł3 990 zł
w II roku2 117 zł2 641 zł2 862 zł2 887 zł3 359 zł3 433 zł3 780 zł4 029 zł
w III roku2 617 zł2 890 zł3 417 zł2 975 zł3 491 zł4 150 zł4 647 zł
w IV roku3 070 zł3 508 zł3 910 zł3 661 zł3 995 zł4 899 zł
w V roku3 351 zł3 953 zł4 297 zł4 124 zł4 783 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWS, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UWS, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - UWS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,440,540,550,590,640,670,640,600,64
w II roku0,500,680,690,690,710,660,690,62
w III roku0,640,710,780,660,680,740,74
w IV roku0,770,820,850,710,700,81
w V roku0,810,860,860,760,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWS, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UWS, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UWS - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce
tel. 25 643-19-15
Polityka Prywatności