aplikacja Matura google play app store

Kierunek Architektura wnętrz

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:fizyka
geografia
historia
historia sztuki
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
matematyka
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia
Dodatkowe informacje o kierunku Architektura wnętrz

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-04-08
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://wa.pb.edu.pl/
Strona www uczelni:
pb.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Architektura wnętrz PB

Przykłady zawodów

Architekt wnętrz
Opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty wnętrz obiektów w fazie projektowania architektonicznego oraz przebudowy, modernizacji i adaptacji wnętrz istniejących; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych wnętrz; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w budownictwie nowych materiałów wykończeniowych oraz technologii prowadzenia prac wnętrzarskich, a także systemów oświetleniowych, urządzeń i systemów wentylacji, zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych.
Architekt zieleni wewnątrz budynków
Opracowuje programy oraz projekty aranżacji powierzchni i rozmieszczania zielonych kompozycji oraz zieleni wewnątrz budynków o walorach dekoracyjnych w apartamentach, loftach, domach, rezydencjach oraz wnętrzach użyteczności publicznej: w restauracjach, hotelach, biurach, sklepach, galeriach handlowych itp.;
wyposaża w zieleń tarasy i ogrody zimowe, fasady budynków (tzw. ogrody wertykalne) oraz ogrody na dachach itp.);
współpracuje z architektem wnętrz oraz ogrodnikami przy realizacji projektu;
nadzoruje wykonawstwo projektu;
określa zasady pielęgnacji roślin.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Architektura wnętrz - PB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201440
rok 201537
rok 201633
rok 201733
rok 201828
rok 201933
rok 202021
rok 202124
rok 202226
Liczba absolwentów
PB, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Architektura wnętrz - PB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201575,7%
absolwenci z roku 201684,8%
absolwenci z roku 201769,7%
absolwenci z roku 201853,6%
absolwenci z roku 201975,8%
absolwenci z roku 202081,0%
absolwenci z roku 202179,2%
absolwenci z roku 202280,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PB, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Architektura wnętrz - PB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201573,0%54,1%
absolwenci z roku 201681,8%54,5%
absolwenci z roku 201769,7%48,5%
absolwenci z roku 201853,6%42,9%
absolwenci z roku 201972,7%51,5%
absolwenci z roku 202076,2%38,1%
absolwenci z roku 202175,0%50,0%
absolwenci z roku 202269,2%34,6%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PB, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - PB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku11,7%5,4%7,3%8,8%5,1%2,8%8,3%8,7%10,9%
w II roku13,8%7,9%10,4%17,4%4,8%3,8%6,3%6,2%
w III roku13,8%17,1%9,6%16,7%13,7%12,1%11,9%
w IV roku10,4%12,2%10,1%18,7%13,7%4,5%
w V roku11,7%7,9%5,8%13,6%7,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PB, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PB, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - PB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,000,500,841,140,760,481,161,201,73
w II roku1,260,811,402,840,750,580,911,03
w III roku1,382,231,302,601,961,921,70
w IV roku1,271,771,792,652,530,79
w V roku1,641,250,811,891,41
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PB, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PB, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Architektura wnętrz - PB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201422,1730,52
absolwenci z roku 201523,9730,32
absolwenci z roku 201623,1726,09
absolwenci z roku 201720,5024,12
absolwenci z roku 201816,2619,70
absolwenci z roku 201918,3123,67
absolwenci z roku 202019,6521,69
absolwenci z roku 202116,7918,09
absolwenci z roku 20229,609,78
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PB, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PB, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - PB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201417,5%7,5%0,0%
abs. z roku 201518,9%2,7%5,4%
abs. z roku 201618,2%9,1%3,0%
abs. z roku 201730,3%18,2%3,0%
abs. z roku 201846,4%32,1%0,0%
abs. z roku 201933,3%27,3%6,1%
abs. z roku 202019,0%14,3%0,0%
abs. z roku 202133,3%16,7%8,3%
abs. z roku 202238,5%23,1%7,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PB, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PB, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PB, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Architektura wnętrz - PB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca7,7%8,3%10,4%18,2%25,3%25,5%11,5%12,5%20,8%
umowa o pracę3,1%1,1%3,8%13,1%14,0%20,7%6,7%6,6%11,9%
samo­zatrudnienie0,0%2,7%1,8%2,3%0,0%3,5%0,0%3,5%4,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PB, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PB, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PB, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - PB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku722 zł639 zł1 447 zł1 414 zł1 513 zł2 270 zł1 365 zł1 853 zł3 102 zł
w II roku1 392 zł1 531 zł1 478 zł2 011 zł2 372 zł2 608 zł2 349 zł2 594 zł
w III roku1 742 zł2 237 zł2 196 zł2 176 zł3 407 zł3 362 zł3 494 zł
w IV roku1 797 zł2 893 zł2 701 zł2 902 zł3 054 zł4 212 zł
w V roku2 459 zł3 306 zł2 845 zł2 496 zł2 957 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PB, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PB, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - PB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 499 zł1 004 zł1 818 zł1 937 zł2 318 zł2 018 zł2 929 zł3 281 zł
w II roku2 222 zł2 061 zł1 669 zł2 282 zł2 719 zł2 918 zł2 360 zł3 029 zł
w III roku2 120 zł2 729 zł2 474 zł2 313 zł3 641 zł4 162 zł3 935 zł
w IV roku2 178 zł3 115 zł2 986 zł3 076 zł3 120 zł4 500 zł
w V roku2 864 zł3 463 zł2 715 zł2 652 zł3 209 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PB, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PB, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - PB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,210,180,340,320,340,490,250,290,46
w II roku0,370,420,350,450,500,530,420,39
w III roku0,440,560,490,470,670,610,56
w IV roku0,440,680,560,580,550,71
w V roku0,570,710,540,450,48
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PB, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PB, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności