dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Civil Engineering Studia w języku angielskim

brak kryteriów na podstawie przedmiotów
W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego lub wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości. W przypadku, gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot z branych pod uwagę na danym kierunku, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest przedmiot, z którego kandydat uzyskał najwyższą punktację. Nazwa przedmiotu fizyka jest traktowana na równi z przedmiotem fizyka z astronomią. Określenie „język obcy nowożytny” należy rozumieć zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni:
pb.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności