aplikacja Matura google play app store

Kierunek Finanse i rachunkowość w biznesie

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
Kandydaci z nową maturą:
W postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia jako podstawa wpisu na listę studentów uwzględniane są wyniki z trzech przedmiotów egzaminu
pisemnego: (języka polskiego, języka obcego i matematyki) oraz dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.pcz.pl/pl/kandydat
Dodatkowe informacje o kierunku Finanse i rachunkowość w biznesie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
pcz.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Finanse i rachunkowość w biznesie

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności