aplikacja Matura google play app store

Kierunek Transport kolejowy

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:matematyka (pr)
biologia
chemia
fizyka
informatyka
Szczegóły dotyczące kryteriów przyjęć na stronie: https://rekrutacja.polsl.pl/kryteria-przyjec
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.polsl.pl/
Dodatkowe informacje o kierunku Transport kolejowy

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-04-07
Strona www uczelni:
www.polsl.pl

Przykłady zawodów

Inżynier ruchu kolejowego
Prowadzi prace badawcze i projektowe w zakresie kolejnictwa, kieruje jednostkami zajmującymi się eksploatacją kolei, planuje, organizuje, kontroluje i sprawuje nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz bezpieczeństwem ruchu kolejowego, wynikających z aktów prawnych dotyczących transportu kolejowego i przepisów wewnętrznych zarządców i przewoźników kolejowych.
Inżynier transportu kolejowego
Prowadzi prace badawcze i projektowe w zakresie kolejnictwa, kieruje jednostkami zajmującymi się eksploatacją kolei, planuje, organizuje, kontroluje i sprawuje nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz bezpieczeństwem ruchu kolejowego, wynikających z aktów prawnych dotyczących transportu kolejowego i przepisów wewnętrznych zarządców i przewoźników kolejowych.
Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
Projektuje systemy i urządzenia sterowania ruchem kolejowym; kieruje robotami budowlanymi systemów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz sprawuje nad nimi kontrolę techniczną.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności