dlamaturzysty.info

Kierunek Geoturystyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
chemia
fizyka
geografia
informatyka
1 spośród:matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, ustalany według wzoru:

                             W = 4 · G + M                             

gdzie:

G = 0,75 · G1 + 0,25 · G2

oraz

G1, G2liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego a M – liczba punktów uzyskanych z matematyki.

Szczegółowe informacje na stronie: https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-w-agh/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-i-stopnia/

Dodatkowe informacje o kierunku Geoturystyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:sportowe, turystyczne, usługi
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-09-02
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Geoturystyka AGH
Polityka Prywatności