aplikacja Matura google play app store

Kierunek Edukacja techniczno-informatyczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:matematyka (pr)
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
biologia
chemia
fizyka
informatyka
Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, ustalany według wzoru:

wzór nr 1

W = M + 3 · G1 + G2

gdzie

G1 – liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale 62/2022 Senatu AGH  – Tabela 1 w kolumnie G1 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym),
G2 –
liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale 62/2022 Senatu AGH – Tabela 1 w kolumnie G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) lub kwalifikacji zawodowej wymienionej w Uchwale 62/2022 Senatu AGH – Tabela 3 lub Tabela 4.
M – podwojona liczba punktów uzyskanych z matematyki na poziomie podstawowym.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.agh.edu.pl/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Edukacja techniczno-informatyczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:pedagogiczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Edukacja techniczno-informatyczna AGH

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - AGH, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201451
rok 201558
rok 201663
rok 201760
rok 201834
rok 201931
rok 202029
rok 202145
Liczba absolwentów
AGH, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - AGH, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,1%
absolwenci z roku 201682,5%
absolwenci z roku 201791,7%
absolwenci z roku 201888,2%
absolwenci z roku 201964,5%
absolwenci z roku 202065,5%
absolwenci z roku 202182,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - AGH, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,1%67,2%
absolwenci z roku 201682,5%68,3%
absolwenci z roku 201788,3%63,3%
absolwenci z roku 201882,4%58,8%
absolwenci z roku 201964,5%45,2%
absolwenci z roku 202058,6%37,9%
absolwenci z roku 202182,2%57,8%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AGH, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku3,6%1,4%4,2%2,2%3,7%5,9%8,3%3,7%
w II roku2,0%5,0%4,0%1,9%0,2%3,2%3,7%
w III roku5,6%5,5%3,9%4,6%5,1%3,8%
w IV roku4,7%0,6%1,3%6,1%0,0%
w V roku0,2%0,4%2,8%3,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AGH, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,280,230,420,280,752,161,580,60
w II roku0,210,540,600,330,040,960,85
w III roku0,661,330,590,810,890,68
w IV roku0,830,230,490,800,00
w V roku0,030,090,480,39
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AGH, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201422,4423,96
absolwenci z roku 201517,5220,65
absolwenci z roku 201614,3018,18
absolwenci z roku 201718,1921,87
absolwenci z roku 201813,0015,00
absolwenci z roku 201911,6213,67
absolwenci z roku 202011,8816,40
absolwenci z roku 202112,3613,19
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201417,6%13,7%3,9%
abs. z roku 201536,2%24,1%1,7%
abs. z roku 201642,9%31,7%1,6%
abs. z roku 201730,0%21,7%0,0%
abs. z roku 201847,1%38,2%5,9%
abs. z roku 201951,6%45,2%3,2%
abs. z roku 202041,4%17,2%3,4%
abs. z roku 202140,0%31,1%4,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca9,0%21,4%25,3%16,4%30,6%36,0%25,0%24,3%
umowa o pracę4,7%16,8%20,8%13,8%20,8%32,0%14,7%17,6%
samo­zatrudnienie2,5%0,4%0,7%0,0%4,4%1,3%3,4%3,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 158 zł1 693 zł1 875 zł2 555 zł2 438 zł4 489 zł2 319 zł3 158 zł
w II roku2 045 zł2 035 zł2 571 zł3 090 zł3 638 zł4 885 zł3 769 zł
w III roku2 856 zł2 898 zł3 567 zł4 127 zł4 459 zł6 198 zł
w IV roku3 753 zł3 626 zł4 749 zł4 888 zł5 799 zł
w V roku4 657 zł5 037 zł5 197 zł5 748 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 434 zł2 108 zł2 381 zł2 925 zł2 826 zł4 468 zł3 449 zł3 545 zł
w II roku2 066 zł2 273 zł2 771 zł3 365 zł3 855 zł5 472 zł3 990 zł
w III roku2 864 zł2 941 zł3 617 zł4 485 zł4 544 zł6 607 zł
w IV roku3 789 zł3 782 zł4 691 zł5 107 zł5 857 zł
w V roku4 608 zł5 038 zł5 093 zł5 967 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AGH, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,360,460,490,620,620,920,460,56
w II roku0,580,540,610,710,800,940,65
w III roku0,770,710,810,880,911,09
w IV roku0,950,821,020,961,06
w V roku1,111,041,041,03
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AGH, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Polityka Prywatności