dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Edukacja techniczno-informatyczna

przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
1 spośród:matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeliczania punktów dla kierunków na stronie: https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-w-agh/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-i-stopnia/

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności