Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

przedmioty
1 spośród:matematyka (pp)
chemia
fizyka
informatyka
Dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane w 2019 roku, z wynikami egzaminu maturalnego w skali 0-100 punktów, wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru:

W = 4 · G + M

gdzie:
G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego - w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym, według następujących zasad:
a) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu podstawowego z przedmiotu innego niż matematyka w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru:

G = N

b) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu rozszerzonego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest według wzoru:

wzor_3.png

Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200.

M – podwojona liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.
Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.


Więcej informacji o zasadach rekrutacji


Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia w roku akademickim 2019/2020:

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSAiB_baner_220x300px.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura studenci UMK
miniatura Wyższa Szkoła Filologiczna - 1
miniatura studenci
Polityka Prywatności