Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

przedmioty
1 spośród:matematyka (pp)
chemia
fizyka
informatyka
Dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane w 2019 roku, z wynikami egzaminu maturalnego w skali 0-100 punktów, wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru:

W = 4 · G + M

gdzie:
G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego - w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym, według następujących zasad:
a) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu podstawowego z przedmiotu innego niż matematyka w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru:

G = N

b) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu rozszerzonego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest według wzoru:

wzor_3.png

Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200.

M – podwojona liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.
Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.


Więcej informacji o zasadach rekrutacji


Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia w roku akademickim 2019/2020:

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności