aplikacja Matura google play app store

Kierunek Inżynieria materiałowa

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:matematyka (pr)
biologia
chemia
fizyka
1 spośród:matematyka (pr)
język angielski
biologia
chemia
fizyka
informatyka
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, ustalany według wzoru:

wzór nr 1

WR = M + 3 · G1 + G2

gdzie

G1 – liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGH – Tabela 1 w kolumnie G1 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym),

G2 –
liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGH – Tabela 1 w kolumnie G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) lub kwalifikacji zawodowej wymienionej w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGHTabela 3 lub Tabela 4).

M – podwojona liczba punktów uzyskanych z matematyki na poziomie podstawowym.

Tytuły technika (kwalifikacje zawodowe) uznawane podczas procesu rekrutacji na studiaUchwała nr 93/2023 Senatu AGHTabela 2

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.agh.edu.pl/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria materiałowa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena wyróżniająca, data: 2016-12-08
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Inżynieria materiałowa AGH

Przykłady zawodów

Inżynier inżynierii materiałowej
Przeprowadza badania własności fizykochemicznych materiałów oraz projektuje sposoby ich przetwarzania, w celu polepszenia ich własności użytkowych; opracowuje założenia podstawowe i technologiczne wytwarzania kompozytów materiałowych oraz nowych syntetycznych materiałów; wskazuje i przewiduje zastosowania materiałów istniejących oraz nowo opracowanych; posługuje się współczesną aparaturą badawczą do diagnostyki materiałów; opracowuje nowe metody diagnostyczne; stosuje i ulepsza urządzenia technologiczne służące do przetwarzania materiałów; wdraża swoje opracowania do praktyki produkcyjnej

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria materiałowa - AGH, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014192
rok 2015189
rok 2016210
rok 2017218
rok 2018240
rok 2019211
rok 2020161
rok 2021194
rok 2022156
Liczba absolwentów
AGH, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria materiałowa - AGH, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201591,8%
absolwenci z roku 201693,6%
absolwenci z roku 201793,8%
absolwenci z roku 201890,5%
absolwenci z roku 201988,6%
absolwenci z roku 202092,7%
absolwenci z roku 202188,3%
absolwenci z roku 202290,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Inżynieria materiałowa - AGH, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201590,9%78,9%
absolwenci z roku 201690,4%76,0%
absolwenci z roku 201792,6%80,9%
absolwenci z roku 201890,5%85,1%
absolwenci z roku 201986,0%78,2%
absolwenci z roku 202090,7%80,1%
absolwenci z roku 202187,7%79,0%
absolwenci z roku 202290,1%62,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AGH, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria materiałowa - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,1%1,9%2,1%0,5%0,5%0,9%0,0%0,5%1,4%
w II roku5,5%4,5%3,7%3,0%3,6%2,2%1,2%1,6%
w III roku5,4%4,9%4,2%3,9%5,9%4,9%3,0%
w IV roku2,3%3,0%1,9%5,2%1,7%1,8%
w V roku1,1%2,1%2,6%4,6%2,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AGH, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria materiałowa - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,330,220,230,140,070,200,000,090,21
w II roku0,540,580,530,590,720,380,200,27
w III roku0,570,840,780,811,131,020,55
w IV roku0,340,610,360,980,380,26
w V roku0,110,570,480,900,41
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AGH, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria materiałowa - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201418,6220,53
absolwenci z roku 201520,5322,71
absolwenci z roku 201619,2122,47
absolwenci z roku 201717,4019,52
absolwenci z roku 201816,7618,74
absolwenci z roku 201917,4418,60
absolwenci z roku 202014,7917,11
absolwenci z roku 202112,2915,31
absolwenci z roku 20226,9411,01
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria materiałowa - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201423,2%19,7%1,2%
abs. z roku 201524,1%17,7%4,1%
abs. z roku 201626,1%22,7%1,9%
abs. z roku 201727,9%23,3%0,3%
abs. z roku 201828,1%24,0%1,2%
abs. z roku 201934,2%28,3%2,7%
abs. z roku 202034,7%26,7%0,6%
abs. z roku 202147,2%32,1%4,0%
abs. z roku 202259,2%34,1%0,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria materiałowa - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca14,6%14,9%17,3%16,8%18,3%22,8%21,8%31,0%48,6%
umowa o pracę12,5%10,2%14,8%14,9%16,2%19,2%16,7%24,6%24,9%
samo­zatrudnienie0,7%3,0%1,0%0,0%0,7%1,9%0,6%1,7%0,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria materiałowa - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 615 zł1 464 zł2 332 zł2 086 zł2 310 zł2 803 zł2 145 zł2 823 zł2 393 zł
w II roku2 232 zł2 189 zł2 869 zł2 906 zł3 233 zł3 117 zł3 345 zł4 239 zł
w III roku3 240 zł3 306 zł4 015 zł4 150 zł4 399 zł4 738 zł5 253 zł
w IV roku4 286 zł4 279 zł4 993 zł4 861 zł5 580 zł6 059 zł
w V roku5 362 zł5 021 zł5 630 zł5 887 zł6 971 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria materiałowa - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 687 zł1 530 zł2 384 zł2 243 zł2 545 zł3 204 zł2 324 zł3 880 zł3 796 zł
w II roku2 515 zł2 356 zł3 071 zł3 294 zł3 553 zł3 490 zł3 736 zł4 934 zł
w III roku3 397 zł3 487 zł4 244 zł4 332 zł4 645 zł4 959 zł5 634 zł
w IV roku4 313 zł4 382 zł5 129 zł5 168 zł5 736 zł6 397 zł
w V roku5 309 zł5 121 zł5 790 zł6 254 zł7 079 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AGH, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria materiałowa - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,470,380,580,500,540,590,410,500,39
w II roku0,600,570,670,650,670,590,580,66
w III roku0,850,820,900,860,860,820,82
w IV roku1,050,991,030,920,980,96
w V roku1,211,061,081,011,09
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AGH, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» AGH - kierunki wg matury

Kontakt:

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Rekrutacja:
tel. +48 12 617 36 84
(czynny przez cały rok w godz. 9.00-15.00)
Wirtualny Dzień Otwarty
Polityka Prywatności