Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Górnictwo i geologia (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

przedmioty
1 spośród:matematyka (pp)
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
Warunki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia
Podstawa rankingu dla wszystkich kierunków z wyłączeniem kierunków Socjologia i Kulturoznawstwo: W = 4 • G + J

G - liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wybieranych przez kandydata. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200.

  • a) jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot, to wybierany jest wynik najlepszy;
  • b) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z poziomu podstawowego i rozszerzonego, to składnik G obliczany jest jako suma tych wyników;
  • c) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu podstawowego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru: G = N;
  • d) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest tylko wynik z poziomu rozszerzonego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru:
  • e) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów z matematyki, to jako ostateczna wartość składnika G przyjęty będzie wynik lepszy z wartości wyliczonych według punktów b) i d).

J - liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego (angielski lub francuski lub hiszpański lub niemiecki lub rosyjski lub włoski) przeliczona według zasad podanych dla wyliczania wartości składnika G. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden język obcy, to wybierany jest wynik najlepszy. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka w Krakowie

Teb Edukacja


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSB-przeglad-uczelni_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 03
Polityka Prywatności