aplikacja Matura google play app store

Kierunek Inżynieria naftowa i gazownicza

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:matematyka (pr)
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
1 spośród:matematyka (pr)
język angielski
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, ustalany według wzoru:

wzór nr 1

WR = M + 3 · G1 + G2

gdzie

G1 – liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGH – Tabela 1 w kolumnie G1 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym),

G2 –
liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGH – Tabela 1 w kolumnie G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) lub kwalifikacji zawodowej wymienionej w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGHTabela 3 lub Tabela 4).

M – podwojona liczba punktów uzyskanych z matematyki na poziomie podstawowym.

Tytuły technika (kwalifikacje zawodowe) uznawane podczas procesu rekrutacji na studiaUchwała nr 93/2023 Senatu AGHTabela 2

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.agh.edu.pl/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Inżynieria naftowa i gazownicza AGH

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014169
rok 2015207
rok 2016195
rok 2017146
rok 2018113
rok 2019100
rok 202065
rok 202162
Liczba absolwentów
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201577,8%
absolwenci z roku 201687,2%
absolwenci z roku 201789,8%
absolwenci z roku 201877,0%
absolwenci z roku 201972,0%
absolwenci z roku 202069,2%
absolwenci z roku 202166,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201575,9%58,5%
absolwenci z roku 201685,1%66,7%
absolwenci z roku 201786,3%67,1%
absolwenci z roku 201869,9%54,0%
absolwenci z roku 201966,0%51,0%
absolwenci z roku 202064,6%40,0%
absolwenci z roku 202164,5%33,9%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku5,1%3,6%3,1%0,9%2,1%4,7%3,0%2,6%
w II roku6,9%5,5%2,6%1,7%3,0%2,6%1,3%
w III roku9,6%5,8%3,3%2,9%2,1%2,9%
w IV roku4,9%1,7%2,7%3,1%1,4%
w V roku3,2%1,0%3,4%1,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,460,400,380,130,390,930,670,44
w II roku0,690,650,350,260,490,580,31
w III roku1,170,850,670,580,430,51
w IV roku0,760,250,530,570,21
w V roku0,620,180,640,36
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201416,4719,57
absolwenci z roku 201516,8019,31
absolwenci z roku 201617,4220,39
absolwenci z roku 201716,1017,86
absolwenci z roku 201814,6117,48
absolwenci z roku 201911,9415,17
absolwenci z roku 202012,2013,00
absolwenci z roku 20218,088,86
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201437,3%29,5%1,8%
abs. z roku 201535,2%29,0%1,4%
abs. z roku 201637,9%29,2%1,0%
abs. z roku 201739,1%36,3%4,8%
abs. z roku 201844,2%30,1%5,3%
abs. z roku 201949,0%36,0%7,0%
abs. z roku 202044,6%33,8%7,7%
abs. z roku 202159,7%43,5%9,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca26,5%23,4%23,1%27,7%34,1%36,5%33,4%44,5%
umowa o pracę23,5%19,2%19,0%23,7%25,5%25,5%25,6%35,3%
samo­zatrudnienie0,6%1,0%0,3%3,2%3,8%6,7%5,1%5,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 138 zł2 320 zł2 157 zł2 867 zł2 657 zł3 752 zł3 064 zł3 963 zł
w II roku2 896 zł2 684 zł3 155 zł3 672 zł3 873 zł4 390 zł4 130 zł
w III roku3 494 zł3 965 zł4 567 zł4 907 zł5 097 zł5 955 zł
w IV roku4 451 zł5 049 zł5 825 zł5 923 zł6 130 zł
w V roku5 778 zł6 173 zł6 438 zł7 442 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 533 zł2 554 zł2 682 zł2 932 zł3 396 zł4 282 zł3 736 zł4 637 zł
w II roku3 133 zł3 098 zł3 416 zł3 986 zł4 102 zł4 806 zł4 503 zł
w III roku3 719 zł4 169 zł4 658 zł5 162 zł5 173 zł6 182 zł
w IV roku4 624 zł5 151 zł5 966 zł6 289 zł6 426 zł
w V roku5 721 zł6 208 zł6 643 zł7 774 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,600,650,540,670,600,790,570,66
w II roku0,780,680,760,810,830,830,72
w III roku0,900,971,021,011,001,02
w IV roku1,091,141,211,131,08
w V roku1,311,281,241,29
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» AGH - kierunki wg matury

Kontakt:

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Rekrutacja:
tel. +48 12 617 36 84
(czynny przez cały rok w godz. 9.00-15.00)
Wirtualny Dzień Otwarty
Polityka Prywatności