dlamaturzysty.info

Kierunek Geoinformacja

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
fizyka
geografia
informatyka
1 spośród:matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
fizyka
geografia
informatyka
Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, ustalany według wzoru:

                             W = 4 · G + M                             

gdzie:

G = 0,75 · G1 + 0,25 · G2

oraz

G1, G2liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego a M – liczba punktów uzyskanych z matematyki.

Szczegółowe informacje na stronie: https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-w-agh/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-i-stopnia/

Dodatkowe informacje o kierunku Geoinformacja

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

  • zjawisk zachodzących w przestrzeni,
  • podstawowych metod pozyskiwania, przetwarzania, wizualizacji i interpretacji danych przestrzennych,
  • zasad programowania i automatyzacji procesów pozyskania danych, analiz przestrzennych oraz udostępnienia ich wyników,
  • rozumienia algorytmów i struktur danych oraz metody ich implementacji,
  • metod przetwarzania dużych zbiorów danych (tzw. Big Data) z zastosowaniem metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji,
  • metod reprezentowania i modelowania danych przestrzennych oraz projektowania i zarządzania bazami danych,
  • podstaw geodezji, kartografii, nauk o środowisku, gospodarki przestrzennej oraz budownictwa,
  • europejskich i krajowych trendów zastosowania systemów GiS i CAD oraz wykorzystania informacji przestrzennej w gospodarce i administracji,
  • doboru i oceny przydatności źródeł danych dla realizacji postawionego zadania.
Polityka Prywatności