aplikacja Matura google play app store

Kierunek Planowanie przestrzenne

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:chemia
fizyka
geografia
Dodatkowe informacje o kierunku Planowanie przestrzenne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.p.lodz.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Planowanie przestrzenne

Przykłady zawodów

Inżynier gospodarki przestrzennej
Wykonuje prace badawcze, analizy, ekspertyzy i opracowania w dziedzinie planowania przestrzennego, zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym, projektowania urbanistycznego, inżynierii środowiska oraz gospodarki i zarządzania nieruchomościami; przygotowuje plany zagospodarowania przestrzennego i programy rozwoju jednostek terytorialnych; ustala strategię rozwoju gospodarczego jednostek terytorialnych.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności