aplikacja Matura google play app store

Analityka gospodarcza i controlling

Kryteria przyjęć
na kierunku Ekonomia i finanse:
przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Podstawą przyjęcia na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich i studiów pierwszego stopnia jest wskaźnik rekrutacyjny R, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, ustalany według wzoru (1). 

R = wP1 + wP2 + w JO + ED + KS + DT + LPO (1) 

gdzie: 

w – to współczynnik wagowy z tabeli 1, 
P1 – to liczba punktów uzyskanych za pierwszy przedmiot z tabeli 1, 
P2 – to liczba punktów uzyskanych za drugi przedmiot z tabeli 1, 
JO – to liczba punktów uzyskanych za język obcy nowożytny z tabeli 1,
ED – to liczba punktów z tabeli 2 lub 3 uzyskanych za egzamin dodatkowy, 
KS – to dodatkowe punkty preferencyjne z tabeli 4 dla kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne pierwszego stopnia, 
DT – to dodatkowe 100 punktów preferencyjnych dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy w zawodzie technikalnym, określonym w tabeli 5, 
LPO – to liczba punktów z tabeli 6 uzyskanych przez laureatów olimpiad lub konkursów organizowanych lub objętych patronatem przez Politechnikę Opolską.


Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.po.edu.pl/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Analityka gospodarcza i controlling

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Kryteria przyjęć:

» PO - kierunki wg matury
Polityka Prywatności