dlamaturzysty.info

Kierunek Kynologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
1 spośród:język łaciński i kultura antyczna
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język polski
Dodatkowe informacje o kierunku Kynologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.zut.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Kynologia

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności