dlamaturzysty.info

Kierunek Uprawa winorośli i winiarstwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
1 spośród:język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język polski
Dodatkowe informacje o kierunku Uprawa winorośli i winiarstwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.zut.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności