dlamaturzysty.info

Kierunek Ichtiologia i akwakultura

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język łaciński i kultura antyczna
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Dodatkowe informacje o kierunku Ichtiologia i akwakultura

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:biologiczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.zut.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności