dlamaturzysty.info

Kierunek Aquaculture and Fisheries Studia w języku angielskim

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język łaciński i kultura antyczna
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Dodatkowe informacje o kierunku Aquaculture and Fisheries

Opis kierunku

Język wykładowy:angielski
Grupa kierunków:rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.zut.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności