dlamaturzysty.info

Kierunek Inżynieria materiałów i nanomateriałów

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
chemia
fizyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język polski
Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria materiałów i nanomateriałów

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.zut.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Inżynieria materiałów i nanomateriałów

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności