aplikacja Matura google play app store

Kierunek Automatyka przemysłowa

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
fizyka

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

M + PD + 0,1JO + 0,1JP + E

  • M, PD, JO

jest równa większej z liczb:
P albo P + 1,5 R albo 2,5 R

  • JP

jest równa większej z liczb:
P albo R

  • M - Matematyka
  • PD - Przedmiot dodatkowy*
  • JO - Język obcy
  • JP - Język polski
  • E - Egzamin z rysunku (tylko dla kandydatów na kierunek Architektura)
  • P - Wynik procentowy z matury podstawowej
  • R - Wynik procentowy z matury rozszerzonej

Jeżeli nie zdawałeś matury z matematyki i przedmiotu dodatkowego to Twój wskaźnik wynosi zero

*przedmioty dodatkowe uwzględniane na poszczególnych kierunkach na stronie: https://rekrutacja.pwr.edu.pl/rekrutacja/kryteria-przyjec/kryteria-przyjec-na-studia-i-stopnia/

Dodatkowe informacje o kierunku Automatyka przemysłowa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-01-21
Strona www uczelni:
pwr.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Automatyka przemysłowa

Przykłady zawodów

automatyka i robotyka
Inżynier automatyki i robotyki
Zajmuje się twórczą pracą inżynierską oraz pracą badawczą w zakresie projektowania robotów i manipulatorów lub projektowania układów sterowania robotami, układów sensorycznych i robotów ze sztuczną inteligencją oraz napędów elektrycznych, współpracując z innymi specjalistami oraz wykorzystując odpowiednie komputerowe programy symulacyjne.
Inżynier elektryk automatyk
Inżynier elektryk automatyk
• Odpowiada za realizację projektów w zakresie systemów elektrycznych i automatyki;
• projektuje instalacje elektryczne;
• zajmuje się audytami i kontrolą stanu faktycznego systemów automatyki przemysłowej oraz rozwiązywaniem pojawiających się problemów technicznych.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności