aplikacja Matura google play app store

Kierunek Bioinformatyka i analiza danych

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:biologia
fizyka
informatyka
  • matura z 2008 r. – 2023 r.

punkty URK = poziom podstawowy x 0,7
punkty URK = poziom rozszerzony x 1,0

dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty URK jak dla poziomu rozszerzonego.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.urk.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Bioinformatyka i analiza danych

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Zakres (ścieżki, specjalności):
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3358
Strona www uczelni:
urk.edu.pl

Kryteria przyjęć:

» URK - kierunki wg matury

Kontakt:

Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 34
Polityka Prywatności