Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Ekonomia

przedmioty
1 spośród:matematyka (pp)
biologia
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Nabór na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
odbywa się na podstawie przeliczenia wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości
i/lub ocen klasyfikacji końcowej (stara matura) według zasad zawartych w załączniku nr 2, z wyjątkiem kierunku "Architektura Krajobrazu", na którym obowiązuje dodatkowe kryterium kwalifikacji tj. egzamin z rysunku odręcznego.

Zasady rekrutacji na rok 2014/2015 dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad "nowej matury".
Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości
uzyskanym według zasad "nowej matury" są klasyfikowani z katalogu przedmiotów kierunkowych zarówno w sytuacji gdy zdawany przedmiot jest w części obowiązkowej jak i dodatkowej egzaminu maturalnego - część pisemna. W sytuacji gdy oba zdawane przedmioty (obowiązkowy i dodatkowy - część pisemna) mieszczą się w katalogu przedmiotów kierunkowych, wybierany jest przedmiot wskazany przez kandydata z lepszą
punktacją.
WP = Am + Bm
WP - wskaźnik punktowy,
Am - liczba punktów z przedmiotu A (obowiązkowego lub dodatkowego) w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
Bm - liczba punktów z przedmiotu B (dodatkowego) w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym - dla kierunków, gdzie wymagany jest wybór dwóch przedmiotów.
5. Założenia przy przeliczaniu wyników maturalnych na punkty:
a) 1% = 1 pkt,
b) dla kandydatów z "nową maturą" będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki egzaminów maturalnych pisemnych i przeliczane na punkty UR według poniższych zasad w zależności od roku, w którym uzyskano maturę:
  • matura z 2002 r. i z 2005 r. - 2007 r. punkty UR = poziom podstawowy x 0,4 + poziom rozszerzony x 0,6
Kandydaci,
zdający tylko i wyłącznie poziom podstawowy:
punkty UR = poziom podstawowy x 0,7

  • matura z 2008 r. - 2014r. punkty UR = poziom podstawowy x 0,7
punkty UR = poziom rozszerzony x 1,0

c) dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty UR według zasad podanych w pkt. b).

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: https://urk.edu.pl/

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka w Krakowie

Teb Edukacja


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura UTH 10
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - 6
miniatura
Polityka Prywatności