Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Biologia

przedmioty
1 spośród:biologia
chemia
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym albo egzaminie dojrzałości i/lub egzaminie przeprowadzonym w innej uczelni we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną z przedmiotów wymaganych dla poszczególnych kierunków studiów oraz dodatkowo sprawdzianu z rysunku odręcznego na kierunku architektura krajobrazu. Wyniki egzaminów przeprowadzanych w innych uczelniach będą honorowane w roku, w którym kandydat na studia przystąpił do tych egzaminów.

Wyniki egzaminów będą przeliczane na Punkty SGGW w następujący sposób:

Kandydaci z "nową maturą" - kwalifikacja na podstawie egzaminów maturalnych pisemnych, które będą przeliczane na punkty SGGW według poniższych zasad w zależności od roku uzyskania matury:

  • Matura/Aneks z lat 2002 i 2005-2007:
    punkty SGGW= 0,4 x poziom podstawowy + 0,6 x poziom rozszerzony
  • Matura/Aneks z lat 2008 - 2014:
    punkty SGGW = poziom podstawowy x 0,7
    punkty SGGW = poziom rozszerzony x 1,0

Dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty według zasad podanych powyżej.


Dodatkowe informacje:

Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
WSAiB_baner_220x300px.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Gala absolwenta 2016 - 06
miniatura Studia dla kariery naukowej czy zawodowej
miniatura