aplikacja Matura google play app store

Kierunek Architektura

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:język polski
język angielski
fizyka
geografia
historia
informatyka
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
historia sztuki
Dodatkowo egzamin z uzdolnień i kompetencji: rysunek z natury, rysunek z wyobraźni.
WK = PKG × 0,3 + (PKD v EZ) × 0,2 + EW
Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”*) przelicza się na punkty SGGW według następujących zasad
 • wynik maturalny uzyskany na poziomie podstawowym × 0,7 = liczba punktów SGGW
 • wynik maturalny uzyskany na poziomie rozszerzonym × 1,0 = liczba punktów SGGW
 • wynik maturalny z języka obcego nowożytnego (zwanego dalej językiem obcym) uzyskany na poziomie dwujęzycznym × 4/3 = liczba punktów SGGW (z zaokrągleniem do liczby całkowitej, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 – jeżeli jest wyższy otrzymuje wartość 100).
Dla kandydatów, którzy zdali egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, za wyniki z tych egzaminów z części pisemnej i/lub części praktycznej punkty SGGW będą przyznawane według następujących zasad:
 • wynik egzaminu zawodowego z części pisemnej × 1,0 = liczba punktów SGGW
 • wynik egzaminu zawodowego z części praktycznej × 1,0 = liczba punktów SGGW.
Dodatkowe informacje o kierunku Architektura

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Architektura SGGW

Plusy i minusy studiowania architektury

architektura
Obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję

Przykładowe plusy

 1. Wszechstronna edukacja: Programy architektoniczne łączą nauki humanistyczne, artystyczne, techniczne i naukowe, zapewniając kompleksowe wykształcenie.
 2. Zawodowe możliwości: Architektura otwiera drzwi do różnorodnych ścieżek kariery, w tym projektowania, planowania miejskiego, renowacji zabytków, a nawet gier wideo i scenografii.
 3. Możliwość podróżowania: Architektura jest uniwersalnym językiem; studiowanie i praca w tej dziedzinie mogą otworzyć drzwi do międzynarodowych projektów i podróży.
 4. Stała nauka: Branża architektoniczna ciągle się rozwija, oferując nieustanne możliwości do nauki nowych technologii, trendów i metodyk.
 5. Realizacja projektów: Satysfakcja, jak projekty przechodzą od koncepcji do rzeczywistości, mając trwały wpływ na krajobraz i społeczeństwo.
 6. Praca zespołowa: Studia i praca w architekturze często wymagają współpracy z różnymi specjalistami, rozwijając umiejętności interpersonalne i pracy zespołowej.
 7. Rozwój umiejętności technicznych: Nauka oprogramowania do projektowania asystowanego komputerowo (CAD), modelowania informacji o budynku (BIM) i innych narzędzi cyfrowych.

Przykładowe minusy

 1. Intensywna praca: Studia architektoniczne są znane z wymagających dużego nakładu czasu i pracy, często wymagają długich godzin pracy poza standardowymi zajęciami.
 2. Stres związany z terminami: Ciągłe naciski związane z terminami i krytyka prac mogą być źródłem stresu i presji.
 3. Konkurencyjność na rynku pracy: Chociaż istnieje wiele ścieżek kariery, początkowe etapy kariery mogą być wysoce konkurencyjne, a wysokiej jakości oferty pracy mogą być trudne do zdobycia.
AI + redakcja

Przykłady zawodów

Architekt
Opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego i budowlanego; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w budownictwie wyników prac z innych dziedzin: inżynierii budowlanej, materiałowej i sanitarnej, ergonomii, socjologii, psychologii, ekonomiki budownictwa itp.

Kryteria przyjęć:

» SGGW - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. (48 22) 59 31 000
dla kandydatów tel.:
22 59 386 91
22 59 386 92
22 59 386 93
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
Informator dla kandydatów na studia 2024/2025

Na czasie:

Ideas for English-language studies in Poland
Polityka Prywatności