Kryteria przyjęć:
Kierunek Akwakultura – biznes i technologia

przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
2 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności