aplikacja Matura google play app store

Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych

Kryteria przyjęć
na kierunku Administracja:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
język łaciński i kultura antyczna
historia
wiedza o społeczeństwie
Dodatkowe informacje o kierunku Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności