dlamaturzysty.info

Aplikacje internetowe i bazy danych

Kryteria przyjęć
na kierunku Informatyka, profil ogólnoakademicki:
przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
informatyka
Dodatkowe informacje o kierunku Aplikacje internetowe i bazy danych

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:informatyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności