dlamaturzysty.info

Asystentura rodzin

Kryteria przyjęć
na kierunku Praca socjalna:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
2 spośród:matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie
Dodatkowe informacje o kierunku Asystentura rodzin

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności