aplikacja Matura google play app store

Animacja kultury

Kryteria przyjęć
na kierunku Kulturoznawstwo:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język mniejszości narodowej
język regionalny - kaszubski
Dodatkowe informacje o kierunku Animacja kultury

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności