Biznesowo-turystyczna
Kryteria przyjęć na kierunku Niemcoznawstwo

przedmioty
1 spośród:język polski
język niemiecki
1 spośród:matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
filozofia
geografia
historia
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie
język regionalny - kaszubski

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Ogólnopolski przegląd uczelni
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności