Kryteria przyjęć:
Kierunek Niemcoznawstwo
Specjalność Biznesowo-turystyczna

przedmioty
1 spośród:język polski (pp)
język niemiecki (pp)
1 spośród:matematyka (pp)
język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
język łaciński i kultura antyczna
filozofia
geografia
historia
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie
język regionalny - kaszubski

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski lub język niemiecki

0,4

historia, geografia, WOS, historia sztuki, matematyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, inny język obcy 5)

0,5

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez
    mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
  5. Jeden z dziewięciu przedmiotów do wyboru.
Dokładne kryteria przyjęć są dostępne na stronie UG pod linkiem:

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności