Biznesowo-turystyczna
Kryteria przyjęć na kierunku Niemcoznawstwo

przedmioty
1 spośród:język polski
język niemiecki
1 spośród:matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
filozofia
geografia
historia
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie
język regionalny - kaszubski

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Ogólnopolski przegląd uczelni
boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Studia w Collegium Civitas
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności