Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Filologia angielska - Tłumaczeniowa z językami Indii

przedmioty
język angielski

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka angielskiego, z egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym oraz z egzaminu ustnego.

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:

  • Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.
  • Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2pkt.
  • Procenty z ustnego egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.
  • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem angielskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2pkt.

W przypadku, gdy na świadectwie maturalnym widnieją wyniki zarówno z egzaminu na poziomie podstawowym jak i na poziomie rozszerzonym, oraz gdy kandydat poprawiał wynik matury, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).

Dodatkowe informacje:

Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
WSAiB_baner_220x300px.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura